www.ine.cz
.

Vybrané reference

Od počátku vývoje je ineShop úzce integrován s pokladním a skladovým softwarem firmy WinShop a je také součástí jejich obchodního řešení. Jak samostatně tak prostřednictvím spolupráce s WinShopem bylo v průběhu let realizováno již více než 100 projektů.

Aplikace se neustále vyvíjí. V současnosti pracujeme i na integraci s dalšími systémy, zatím vám je ale nemůžeme nabídnout.

Internetový obchod

Funkce internetového obchodu jsou poměrně pestré. Velký důraz je kladen na požadavky velkoobchodních prodejců.
Podle požadavků klientů jsou postupně doprogramovávána nová rozšíření přidávající další funkce.

patička